പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം പേര്‍ഷ്യന്‍ പ്രവാസത്തിന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ...

Friday, February 4, 2011

തുഞ്ചൻ മീറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബ്ളോഗ് സുവനീർ!

പ്രിയ ബൂലോകരേ
അങ്ങനെ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ബ്ളോഗ് മീറ്റിന്‌ കൊടിയേറിയ കാര്യം
ഏവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ, തുഞ്ചന്റെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ആഘോഷപരമായ മീറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം..
മീറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ചർച്ചകളും കൊട്ടോട്ടിക്കാരന്റെയും നന്ദുവിന്റെയും തോന്ന്യാസിയുടെയും അർ കെ തിരൂരിന്റെയുമൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകളും അജണ്ടയുമൊക്കെ മീറ്റ് ബ്ളോഗിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്..

മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇത്തവണത്തെ മീറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ബ്ലോഗ് സ്മരണികയും പുറത്തിറക്കാനുള്ള തീരുമാനം ചർച്ചയിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്... ശ്രീ എൻ.ബി സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ,
ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനിരതരായി ബ്ലൊഗ് രംഗത്തുള്ള ഏതാണ്ടെല്ലാ ബ്ളോഗർമാരുടെ സൃഷ്ടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയും ബൂലോകത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയും പ്രിന്റഡ് മാഗസിനായിട്ടാണ്‌ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പി.ഡി.എഫ് വേർഷനും ഉദ്ദ്യേശിക്കുന്നു... ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനും സുവനീറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനും എല്ലാ ബ്ളോഗർമാരെയും ബ്ളോഗ് മാഗസിൻ ഗ്രൂപ് ബ്ളോഗിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു...
ഇതിന്റെ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ
ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യുകയും വിശദമായ ചർച്ചയിലും എഡിറ്റർ ബോർഡ് രൂപീകരണത്തിലും ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മറ്റി രൂപീകരണത്തിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് എല്ലാ ബ്ളോഗർമാരോടും അഭ്യർത്ഥിയ്ക്കുന്നു..